Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

Nosači izolatora

Savijeni nosači izolatora

Nosači izolatora za nadzemne vodove za napone iznad 1kV
JUS N.F1.502

Savijeni nosači izolatora tip f

TIP F

Savijeni nosači izolatora tip f tab

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098