Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

Nosači izolatora

Savijeni nosači izolatora

Nosači izolatora za nadzemne vodove za napone ispod 1kV
JUS N.F1.602

 

Savijeni nosači izolatora ispod 1kv

Savijeni nosači izolatora ispod 1kv tab

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098