Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

Nosači izolatora

U — prečnica za 4 nosača br. 1

 

TEHNIČKI PODACl I OPIS

Kompletna U — prečnica se sastoji iz:

1. U — prečnice br. 1 (PN-4) 1 kom;

2. Krivog nosača br. 1 (KNP-1) 2 kom. (iprema JUS N. Fl. 911)

3. Pravog nosača br. 1 (PNP-1) 2 kom. (prama JUS N. F1. 912)

4. Podmetača za U — prečnicu (PZP) 1 kom. (nije prikazan na slici)

5. Pojasa za preomeu (OZP) 1 kom. (.ni'je prikazan na slici)—prema JUS N. F1. 907.

U prečnica je izrađena od Č. 0300

Zaštita od korozije je izvedena galvanskim pocinčavanjem Gal Zn 24

Napomena:

Ukoliko nema odgovarajućeg profila može se upotrebiti i profilni čelik sle-dećih dimenzija prema tablici:

Vi-sima

Dužina

Debl jina

Debljina

rebra

nožica

nožica

rebra

40 do 45

35 do 40

6 do 7

5 do 7

Primena:

Služi za nošenje krivih nosača br. 1 ('KNP-I) i pravih nosača br. 1 (PNP-1) za telekomunikacijske nadzemne vodove.

Oznaka:

Za U — precnicu za 4 nosača br. 1 je:

U — PREGNJCA ZA 4 NOS.AČA BR. 1 PN-4 JUS N. F1. 904

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098