Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

Oprema za čeličnu užad

Škopci

JUS C.H4. 080
DIN 82101
JUS C.H4. 081

-sa pravom viljuškom

-sa trbušastom viljuškom TERETNI

skopci tab

Izrada prema JUS C. H4. 080 i JUS C. H4. 081. Spoljna površina je zaštićena galvanskom prevlakom cinka—Gal Zn 24. Dostavljamo uverenja (ateste) o dozvoljenom opterećenju u t (to-na). Pri narudžbini navesti: proizvod, nazivnu veličinu (dozvoljeno opterećenje u-t) oblik i broj standarda. Primer Škopac sa pravom viljuškom, oblik A, nazivne veličine 1,6 (dozvoljeno optere-ćenje 1,6 tona), označava se:

ŠKOPAC A 1,6 JUS C. H4. 080

a Škopac — TERETNI sa trbušastom viljuškom, oblik A, nazivne veličine 2 (dozvoljeno opterećenje 2 tona):

ŠKOPAC — TERETNI A 2 JUS C. H4. 081

Pakovano u kartonskim i drvenim kutijama, vezama ili komadu, ili prema želji naručioca.

 

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098