Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

Oprema za čeličnu užad

Stezači za čeličnu užad

 

— za lakše uslove rada — oblik A JUS C. Hl. 300/DIN 741

— za teže uslove rada — oblik B JUS C. H1 301/DIN 1142

stezaci za celicnu uzad tabela

Izrada prema JUS C. Hl. 300 i JUS C. Hl. 301. Spoljna površina je zaštićena galvanskom prevlakom cinka — Gal Zn 24. Dostavljamo uverenja (ateste) na zahtev naručioca. Pri narudžbi navesti: proizvod, nazivnu veličinu i broj standarda. Primer: Stezač za lakše uslove rada za vezivanje krajeva čel. užadi nazivne veličine 16, označava se:

STEZAČ 16 JUS C. Hl. 300
a za teže uslove rada:
STEZAČ 16 JUS C. Hl. 301
Pakovano u kartonskim kutijama, nazavne veličine od 3 — 6,5, odnosno u drvenim kutijama od 8 — 40.

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098