Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

Oprema za čeličnu užad

Uške (omče) za užad i pletenu žicu

DIN 6899

 

uske omce za uzad2

— lake, oblik A

— srednje teške, oblik B

— teške, oblik C

uske omce za uzad tab

Izrada prema DIN 6899. Spoljna površina je zaštićena galvanskom prevlakom cinka-Gal Zn 24. Dostavljamo uverenja (ateste) na zahtev naručioca. Pri narudžbi navesti: proizvod, nazivnu veličinu, oblik i broj standarda. Primer: Uška oblika A, nazivne veličine 16, označava se:

UŠKA A 16 DIN 6899.

Pakovano — oblik A — u kartonskim kutijama, oblik B i C u kartonskim kutijama do nazivne veličine 24, a preko 24 u drvenim kutijama.

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098