Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

Oprema za čeličnu užad

Zatezne spojke - otvorene

JUS M. B5. 102
DIN 1480

Nazivna veličina (desni i levi navoj)M6M8M10M12M14M16M18M20M24M30M36M42
Dozvoljeno opterećenje (kg) 100 160 250 400 500 630 1000 1200 1650 2250 3000 4500
Raspon zatezanja (mm) 65 65 70 70 75 100 120 120 135 135 160 175
Težina (kg/kom.) 0,205 0,25 0,41 0,53 0,93 1,2 1,94 2,3 4,4 6,42 11,5 19

Izrada prema JUS M. B5. 102 Spoljna površina je zaštićena galvanskom prevlakom cinka—Gal Zn 24. Dostavljamo uverenja (ateste) o dozvoljenom opterećenju na zahtev naručioca. Pri narudžbini navesti: proizvod, nazivnu veličinu i broj standarda. Primer: Zat. spojka, nazivne veličine 12, označava se:

ZATEZNA SPOJKA M12 JUS M. B5. 102

Pakovano u kartonskim kutijama, nazivne veličine od M6—M8, u drvenim kutijama od M10—M20, vezama žicom od M24 i u komade od M30—M42. Izrađujemo redovno zat. spojke bez šestostranih navrtki, a po posebnoj narudžbi sa na-vrtkom, te sa oba vijka-oko ili vijka-kuka sa nezavarenim ili zavarenim okom, kao i sa oba vijka-prava (raspinjači—bez oka ili kuke) za navarivanje, zatim drugih raspona zatezanja i dimenzija.

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098