Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

PSK oprema

M14 zatezač PSK 18

973760
PTT Vesnik 3/68

m6 zatezac psk 18

m6 zatezac psk 18

Izrađeno prema: PTT Vesniku 3/68
Zaštita: Prema TU PTT Vesniku 9/1975

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098