Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

PSK oprema

Nosač razvodni za cev PSK 17B

819875
Tehnički uslovi Telekoma

 nosac krovni prolazno krajnji 666221

 

nosac krovni prolazno krajnji 666221

Izrađeno prema: Tehnički uslovi Telekoma
Zaštita: Prema TU PTT Vesniku 9/1975

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098