Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

PSK oprema

Nosač trake zemljovoda za drvo

065591
JUS N.B4.925

 

nosac trake zemljovoda

* Izražene veličine su u milimetrima

nosac trake zemljovoda

Izrađeno prema: JUS N.B4.925
Zaštita: Prema TU PTT Vesniku 9/1975

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098