Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

PSK oprema

Obujmica metalna za profil 45x45x3

199094
Tehnički uslovi Telekoma

 obujmica metalna za profil 45x45x3

Izrađeno prema: Tehnički uslovi Telekoma
Zaštita: Prema TU PTT Vesniku 9/1975

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098