Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

PSK oprema

Prsten ranžirni PSK 19

73814
PTT VESNIK 3/68

 

prsten ranzirni

* Izražene veličine su u milimetrima

prsten ranzirni

Izrađeno prema: PTT Vesniku 3/68
Zaštita: Prema TU PTT Vesniku 9/1975

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098