Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

PSK oprema

Stezaljka krajnja PSK 1/500

4280171
PTT VESNIK 3/68, 7/74

stezaljka krajnja 473230

* Izraţene veličine su u milimetrima

stezaljka krajnja 473230

IzraĎeno prema: TU PTT Vesniku 3/68 i 7/74
Zaštita: Prema TU PTT Vesniku 9/1975
Primena: Stezaljka je namenjena za opterećenja do 500dN

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098