Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

PSK oprema

Stezaljka PSK 5

566747
PTT Vesnik 3/68m 7/74

stezaljka psk5

stezaljka psk5 2

stezaljka psk 5 3

Izrađeno prema: PTT Vesniku 3/68 i 7/74

Zaštita: PremaTU PTT Vesniku 9/1975

Primena: Primenjuje se za samonosive kablove prečnika 12,5 -18,5 mm

Dozvoljena vučna sila:  375 kp

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098