Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

PSK oprema

Zamka prolazna PKS2

65637
PTT VESNIK 3/68, 7/74

 

zamka prolazna 065637

* Izraţene veličine su u milimetrima

zamka prolazna 065637

IzraĎeno prema: TU PTT Vesniku 3/68 i 7/74
Zaštita: Prema TU PTT Vesniku 9/1975
Primena: Zamka prolazna namenjena je za uţe 1x3mm

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098