Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

PSK oprema

Zamka rasteretna PSK 4

462901
PTT VESNIK 3/68, 7/74

zamka rasteretna 462901

* Izražene veličine su u milimetrima

zamka rasteretna 462901

 

Izrađeno prema: TU PTT Vesniku 3/68 i 7/74
Zaštita: Prema TU PTT Vesniku 9/1975
Primena: Zamka rasteretna namenjena je za rasterećenje kablova TK33-U

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098